picture

Enligt EU:s klimatmål skall 10% av drivmedlen som används inom EU vara biobränslen år 2020. Bara i Sverige förbrukades år 2011 enligt petroleuminstitutet 4 223 072 kubikmeter bensin och 5 323 592 kubikmeter dieselbränsle. Att ersätta 10% av Europas drivmedelsförbrukning med biobränsle kommer att kräva stora mängder biobränsle av olika slag.

Av biobränslen för dieselmotorer är för närvarande endast första generationens biodiesel dvs. metylestrar tillgänglig i stora kvantiteter. I Europa används i huvudsak rapsolja som råvara till biodiesel. En hektar raps ger cirka 1000 liter biodiesel av rapsmetylestertyp. Tillgängligheten av andra generationens biodiesel dvs. kolväten mycket lika petroleumdiesel kommer att öka inom kort i takt med att flera stora produktionsanläggningar tas i drift. Tredje generationens biodiesel dvs. kolväten mycket lika petroleumdiesel framställda av fasta biobränslen, är än så länge i huvudsak på pilotskalenivå. Det kommer därför rimligtvis att dröja ett antal år innan denna är kommersiellt tillgänglig i stora kvantiteter.